Ο Κάτοχος σάς ενημερώνει για την Πολιτική Απορρήτου του σχετικά με την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και των πελατών που ενδέχεται να συλλέγονται κατά την περιήγηση, την αγορά ενός προϊόντος ή τη σύναψη μιας υπηρεσίας μέσω της Ιστοσελίδας: https://xacotex.es

Υπό αυτήν την έννοια, ο Κάτοχος εγγυάται τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως ορίζεται στον Οργανικό Νόμο 3/2018, της 5ης Δεκεμβρίου, σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και την Εγγύηση Ψηφιακών Δικαιωμάτων (LOPD GDD). Συμμορφώνεται επίσης με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων (RGPD).

Η χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται την αποδοχή αυτής της Πολιτικής Απορρήτου καθώς και τους όρους που περιλαμβάνονται στο  ανακοίνωση νομικού περιεχομένου.

Υπεύθυνη ταυτότητα

 • Υπεύθυνος:  Xacotex Santiago SL.
 • ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ: B70493242
  Εγγεγραμμένος στο εμπορικό μητρώο του Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, τόμος 286, βιβλίο, ενότητα, σελίδα 160, σελίδα SC-48480, καταχώριση 1.
 • Διεύθυνση:  Calle Ulla 30 Bajo -15702- Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα, Α Κορούνια - Ισπανία.
 • E-mail:  info@xacotex.es
 • Website:  https://xacotex.es

Αρχές που εφαρμόζονται στην επεξεργασία δεδομένων

Κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ο Κάτοχος θα εφαρμόσει τις ακόλουθες αρχές που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού προστασίας δεδομένων (RGPD):

 • Αρχή της νομιμότητας, της πίστης και της διαφάνειας: Ο Κάτοχος θα απαιτεί πάντα τη συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, που μπορεί να είναι για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς για τους οποίους ο Κάτοχος θα ενημερώσει εκ των προτέρων τον Χρήστη με απόλυτη διαφάνεια.
 • Αρχή ελαχιστοποίησης δεδομένων: Ο Κάτοχος θα ζητήσει μόνο τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα για τον σκοπό ή τους σκοπούς που ζητούνται.
 • Αρχή του περιορισμού της περιόδου διατήρησης: Ο Κάτοχος θα διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για το χρόνο που είναι απολύτως απαραίτητο για τον σκοπό ή τους σκοπούς της θεραπείας. Ο Κάτοχος θα ενημερώσει τον Χρήστη για την αντίστοιχη περίοδο συντήρησης ανάλογα με το σκοπό.
  Στην περίπτωση συνδρομών, ο Κάτοχος θα επανεξετάζει περιοδικά τις λίστες και θα εξαλείφει αυτές τις ανενεργές εγγραφές για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 • Αρχή της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας: Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται θα αντιμετωπίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια, η εμπιστευτικότητα και η ακεραιότητά του.
  Ο Κάτοχος λαμβάνει τις απαραίτητες προφυλάξεις για να αποτρέψει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή την ακατάλληλη χρήση των δεδομένων των χρηστών του από τρίτους.

Λήψη προσωπικών δεδομένων

Δεν χρειάζεται να παρέχετε προσωπικά στοιχεία για να πλοηγηθείτε στον ιστότοπο.

Οι περιπτώσεις στις οποίες παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα είναι οι εξής:

 • Όταν αγοράζετε ένα προϊόν ή προσλαμβάνετε μια υπηρεσία.
 • Με την εγγραφή για μια φόρμα συνδρομής ή ένα ενημερωτικό δελτίο που διαχειρίζεται ο Ιδιοκτήτης με το MailChimp.

Δικαιώματα

Ο ιδιοκτήτης σας ενημερώνει ότι έχετε το δικαίωμα:

 • Ζητήστε πρόσβαση σε αποθηκευμένα δεδομένα.
 • Ζητήστε διόρθωση ή ακύρωση.
 • Ζητήστε τον περιορισμό της θεραπείας σας.
 • Αντιμετωπίστε τη θεραπεία.

Δεν μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων.

Η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων είναι προσωπική και ως εκ τούτου πρέπει να ασκηθεί απευθείας από τον ενδιαφερόμενο, ζητώντας του απευθείας από τον Ιδιοκτήτη, πράγμα που σημαίνει ότι οποιοσδήποτε πελάτης, συνδρομητής ή συνεργάτης που έχει παράσχει τα δεδομένα του ανά πάσα στιγμή, μπορεί να επικοινωνήσει με τον Κάτοχο και να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που έχετε αποθηκεύσει και τον τρόπο με τον οποίο τα αποκτήσατε, ζητήστε τη διόρθωση του ίδιου, αντιτάξτε τη θεραπεία, περιορίστε τη χρήση του ή ζητήστε την ακύρωση αυτών των δεδομένων στα αρχεία του Κάτοχου.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, πρέπει να στείλετε το αίτημά σας μαζί με φωτοαντίγραφο του Εθνικού Εγγράφου Ταυτότητας ή ισοδύναμο στη διεύθυνση email: info@xacotex.es

Η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων δεν περιλαμβάνει δεδομένα που ο Κάτοχος υποχρεούται να τηρεί για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας.

Έχετε το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας και να υποβάλετε αξίωση στην εποπτική αρχή, στην περίπτωση αυτή, τον Ισπανικό Οργανισμό Προστασίας Δεδομένων, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορά παραβιάζει τον Κανονισμό.

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Όταν συνδέεστε στον Ιστότοπο για να στείλετε ένα email στον Κάτοχο, να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο του ή να συνάψετε ένα προϊόν ή υπηρεσία, παρέχετε προσωπικές πληροφορίες για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο Κάτοχος. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα όπως η διεύθυνση IP, το όνομα και το επώνυμό σας, η φυσική διεύθυνση, η διεύθυνση email, ο αριθμός τηλεφώνου και άλλες πληροφορίες. Με την παροχή αυτών των πληροφοριών, συναινείτε στη συλλογή, χρήση, διαχείριση και αποθήκευση των πληροφοριών σας από την - Digital Ocean - μόνο όπως περιγράφεται στις σελίδες:

Τα προσωπικά δεδομένα και ο σκοπός της μεταχείρισης από τον Ιδιοκτήτη διαφέρουν ανάλογα με το σύστημα συλλογής πληροφοριών:

 • Έντυπα για συμβάσεις προϊόντων ή υπηρεσιών: Ο Κάτοχος ζητά προσωπικά δεδομένα μεταξύ των οποίων μπορεί να είναι: όνομα και επίθετο, έγγραφο ταυτότητας (αριθμός φορολογικού μητρώου, αριθμός ταυτότητας αλλοδαπού, διαβατήριο ή άδεια διαμονής), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και στοιχεία πληρωμής. τρόποι πληρωμής ή τραπεζικά στοιχεία) προκειμένου να διατηρήσετε μια επιχειρηματική σχέση με τον Χρήστη, να στείλετε παραγγελίες, να παρέχετε υπηρεσίες με σύμβαση και να εκτελέσετε τη χρέωση και την είσπραξη των προϊόντων ή υπηρεσιών που έχουν συναφθεί.
 • Φόρμες συνδρομής περιεχομένου: Ο ιδιοκτήτης ζητά τις ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες: όνομα και επώνυμο, διεύθυνση email, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ιστότοπου για τη διαχείριση της λίστας συνδρομών, την αποστολή ενημερωτικών δελτίων, τις προσφορές και τις ειδικές προσφορές. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στον Κάτοχο θα βρίσκονται στους διακομιστές της The Rocket Science Group LLC d / b / a, με διεύθυνση στις ΗΠΑ. (Mailchimp).

Υπάρχουν άλλοι σκοποί για τους οποίους ο Κάτοχος επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα:

 • Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους όρους που περιέχονται στη σελίδα Νομική ανακοίνωση και την ισχύουσα νομοθεσία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την ανάπτυξη εργαλείων και αλγορίθμων που βοηθούν τον Ιστότοπο να εγγυηθεί την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει.
 • Για υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται από αυτόν τον ιστότοπο.
 • Για την ανάλυση της πλοήγησης των χρηστών. Ο Ιδιοκτήτης συλλέγει άλλα μη αναγνωρίσιμα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω της χρήσης cookie που λαμβάνονται στον υπολογιστή του Χρήστη κατά την περιήγηση στον Ιστότοπο, τα χαρακτηριστικά και ο σκοπός των οποίων αναλύονται στη σελίδα του Πολιτική cookies.
 • Για τη διαχείριση των κοινωνικών δικτύων. Ο Ιδιοκτήτης έχει παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα. Εάν γίνετε ακόλουθος στα κοινωνικά δίκτυα του Κατόχου, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα διέπεται από αυτήν την ενότητα, καθώς και από τους όρους χρήσης, τις πολιτικές απορρήτου και τους κανονισμούς πρόσβασης που ανήκουν στο κοινωνικό δίκτυο που είναι κατάλληλο σε κάθε περίπτωση και που έχετε αποδεχτεί προηγουμένως.
  Μπορείτε να ελέγξετε τις πολιτικές απορρήτου των κύριων κοινωνικών δικτύων σε αυτούς τους συνδέσμους:

  Ο Κάτοχος θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να διαχειριστεί σωστά την παρουσία σας στο κοινωνικό δίκτυο, να σας ενημερώσει για τις δραστηριότητες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας, καθώς και για οποιονδήποτε άλλο σκοπό επιτρέπουν οι κανονισμοί των κοινωνικών δικτύων.

  Σε καμία περίπτωση ο Ιδιοκτήτης δεν θα χρησιμοποιεί τα προφίλ των οπαδών στα κοινωνικά δίκτυα για να στέλνει διαφημίσεις μεμονωμένα.

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, ο Κάτοχος λαμβάνει όλες τις εύλογες προφυλάξεις και ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου για να αποφύγει την απώλεια, την κακή χρήση, την ακατάλληλη πρόσβαση, την αποκάλυψη, την αλλοίωση ή την καταστροφή του.

Η ιστοσελίδα φιλοξενείται από: Digital Ocean. Η ασφάλεια των δεδομένων είναι εγγυημένη, αφού λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για αυτήν. Μπορείτε να ελέγξετε την πολιτική απορρήτου τους για περισσότερες πληροφορίες.

Ο Κάτοχος ενημερώνει τον Χρήστη ότι τα προσωπικά του δεδομένα δεν θα μεταβιβαστούν σε τρίτους οργανισμούς, με την εξαίρεση ότι η εν λόγω μεταφορά δεδομένων καλύπτεται από νομική υποχρέωση ή όταν η παροχή μιας υπηρεσίας συνεπάγεται την ανάγκη για συμβατική σχέση με τον υπεύθυνο. της θεραπείας. Στην τελευταία περίπτωση, η μεταφορά δεδομένων στο τρίτο μέρος θα πραγματοποιείται μόνο όταν ο Κάτοχος έχει τη ρητή συγκατάθεση του Χρήστη.

Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να γίνει συνεργασία με άλλους επαγγελματίες, σε αυτές τις περιπτώσεις, απαιτείται η συγκατάθεση από τον Χρήστη που ενημερώνει σχετικά με την ταυτότητα του συνεργάτη και τον σκοπό της συνεργασίας. Θα πραγματοποιείται πάντα με τα αυστηρότερα πρότυπα ασφαλείας.

Περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Οι σελίδες αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (για παράδειγμα, βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο άλλων ιστότοπων συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο σαν να έχετε επισκεφθεί τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, να χρησιμοποιούν cookies, να ενσωματώνουν έναν επιπλέον κώδικα παρακολούθησης τρίτων και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας χρησιμοποιώντας αυτόν τον κώδικα.

Πολιτική cookies

Για να λειτουργήσει σωστά αυτός ο ιστότοπος, πρέπει να χρησιμοποιήσετε cookie, που είναι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Μπορείτε να συμβουλευτείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την πολιτική συλλογής και επεξεργασίας των cookies στη σελίδα του Πολιτική cookies.

Νομιμοποίηση για επεξεργασία δεδομένων

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι:

 • Η συγκατάθεση του ενδιαφερομένου.
 • Εκτέλεση της σύμβασης ή εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων με τον ενδιαφερόμενο, με σκοπό την παροχή προϊόντος ή υπηρεσίας που αποκτήθηκε από τον Κάτοχο.
 • Να συμμορφώνονται με τις νομικές υποχρεώσεις.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται ο Κάτοχος είναι:

 • Αναγνώριση δεδομένων.
 • Δεν υφίστανται επεξεργασία ειδικών προστατευόμενων κατηγοριών δεδομένων.

Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στον Κάτοχο θα διατηρηθούν έως ότου ζητήσουν τη διαγραφή του.

Παραλήπτες προσωπικών δεδομένων

 • MailChimp Η Rocket Science Group LLC d / b / a, κατοικεί στις ΗΠΑ.
  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με: https://mailchimp.com
  Η Rocket Science Group LLC d / b / a επεξεργάζεται τα δεδομένα προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες μάρκετινγκ μέσω email στον Κάτοχο.
 • Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google, Inc., μια εταιρεία του Ντελαγουέρ της οποίας το κεντρικό γραφείο είναι στο 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Ηνωμένες Πολιτείες ("Google").
  Το Google Analytics χρησιμοποιεί "cookie", τα οποία είναι αρχεία κειμένου που βρίσκονται στον υπολογιστή σας, για να βοηθήσει τον Κάτοχο να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) θα διαβιβάζονται και θα κατατίθενται απευθείας από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με: https://analytics.google.com

Μπορείτε να δείτε πώς διαχειρίζεται η Google το απόρρητο σχετικά με τη χρήση cookie και άλλες πληροφορίες στη σελίδα Πολιτική απορρήτου της Google: https://policies.google.com/privacy?hl=es

Μπορείτε επίσης να δείτε μια λίστα με τους τύπους cookie που χρησιμοποιεί η Google και τους συνεργάτες της και όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των διαφημιστικών cookie από τη διεύθυνση:

Περιήγηση στο Διαδίκτυο

Κατά την περιήγηση στον Ιστότοπο, ενδέχεται να συλλέγονται δεδομένα μη ταυτοποίησης, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP, τη γεωγραφική τοποθεσία, ένα αρχείο για το πώς χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες και οι ιστότοποι, συνήθειες περιήγησης και άλλα δεδομένα που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή σας.

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί τις ακόλουθες υπηρεσίες ανάλυσης τρίτων:

 • Google Analytics.

Ο Ιδιοκτήτης χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που λαμβάνονται για τη λήψη στατιστικών δεδομένων, την ανάλυση τάσεων, τη διαχείριση του ιστότοπου, τη μελέτη μοτίβων πλοήγησης και τη συλλογή δημογραφικών πληροφοριών.

Ο Κάτοχος δεν είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που δημιουργούνται από τις ιστοσελίδες στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω των διαφορετικών συνδέσμων που περιέχει ο Ιστότοπος.

Ακρίβεια και ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων

Συμφωνείτε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στον Κάτοχο είναι σωστές, πλήρεις, ακριβείς και τρέχουσες, καθώς και ότι τις ενημερώνετε δεόντως.

Ως Χρήστης της Ιστοσελίδας, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ακρίβεια και την ορθότητα των δεδομένων που αποστέλλονται στον Ιστότοπο, απαλλάσσοντας τον Κάτοχο από οποιαδήποτε ευθύνη ως προς αυτό.

Αποδοχή και συναίνεση

Ως Χρήστης της Ιστοσελίδας, δηλώνετε ότι έχετε ενημερωθεί για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, αποδέχεστε και συναινείτε στη μεταχείρισή τους από τον Ιδιοκτήτη με τον τρόπο και για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Για να επικοινωνήσετε με τον Κάτοχο, να εγγραφείτε σε ένα ενημερωτικό δελτίο ή να κάνετε σχόλια σε αυτόν τον ιστότοπο, πρέπει να αποδεχτείτε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου.

Αλλαγές στην Πολιτική απορρήτου

Ο Ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτήν την Πολιτική Απορρήτου για να την προσαρμόσει στη νέα νομοθεσία ή τη νομολογία, καθώς και στις πρακτικές του κλάδου.

Αυτές οι πολιτικές θα ισχύουν έως ότου τροποποιηθούν από άλλους δεόντως δημοσιευμένους.

Σύμφωνα με το Νόμο των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (34/2002 της 11ης Ιουλίου), ενημερώνεστε ότι ο πάροχος υπηρεσιών είναι:

Xacotex Santiago SL CIF: B70493242 Εγγεγραμμένο στο εμπορικό μητρώο του Santiago de Compostela τόμος 286 Folio 160 Σελίδα SC-48480 Επιγραφή 1

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, σχετικά με την Προστασία των Φυσικών Ατόμων, σας ενημερώνουμε ότι κάθε φορά που χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο θα είστε υπό την εφαρμογή της Πολιτικής Το απόρρητο ισχύει πάντα, πρέπει να επανεξετάσει το εν λόγω κείμενο για να επαληθεύσει ότι συμφωνείτε με αυτό.

  1. Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε θα υποβληθούν σε επεξεργασία σε αρχείο υπό την ευθύνη της Xacotex Santiago SL των οποίων οι σκοποί είναι: CIF: B70493242 με έδρα στη διεύθυνση calle Ulla 30 bajo, CP 15072 Santiago de Compostela, Whatsapp: 674 369 744, ως υπεύθυνος για το αρχείο , αναλαμβάνει να σέβεται το απόρρητο των προσωπικών σας στοιχείων και να εγγυάται την άσκηση των δικαιωμάτων σας πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης και αντίρρησης, μέσω επιστολής που απευθύνεται στη διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω υπόψη της «Εξυπηρέτησης Πελατών» ή στέλνοντας από ένα email infoxacotex@gmail.com, παρέχοντας και στις δύο περιπτώσεις φωτοαντίγραφο του εγγράφου της εθνικής σας ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας ή άλλου έγκυρου εγγράφου που σας ταυτοποιεί. Σε περίπτωση που αποφασίσετε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα και ότι ως μέρος των προσωπικών δεδομένων που μας παρείχατε με το email, θα εκτιμούσαμε εάν η προαναφερθείσα επικοινωνία αναφέρει ρητώς αυτή την περίσταση αναφέροντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε σχέση με την οποία ασκούνται τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης και εναντίωσης:
 • Την ανάπτυξη, εκπλήρωση και εκτέλεση της σύμβασης πώλησης των προϊόντων που έχετε αγοράσει ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης μεταξύ των δύο.
 • Για να παρακολουθήσετε τα αιτήματα που θέτουμε.
 • Παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Xacotex Santiago SL ή άλλων εταιρειών του ομίλου (των οποίων οι δραστηριότητες σχετίζονται με τους τομείς της κλωστοϋφαντουργίας, των τελικών προϊόντων ένδυσης, καθώς και οποιουδήποτε άλλου συμπληρωματικού μέσου των παραπάνω, συμπεριλαμβανομένων των καλλυντικών και δερμάτινων ειδών) , συμπεριλαμβανομένων, σε σχέση με τα εν λόγω προϊόντα, της αποστολής εμπορικών επικοινωνιών μέσω email ή με οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας (όπως SMS), καθώς και με την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων. Μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με την αποστολή τέτοιων εμπορικών επικοινωνιών μεταβαίνοντας στην ενότητα Ο λογαριασμός μου.
 1. Προκειμένου να εκπληρώσουμε τους προαναφερθέντες σκοπούς, ενδέχεται να χρειαστεί να κοινοποιήσουμε ή να μεταφέρουμε τις πληροφορίες που έχετε παράσχει σε άλλες εταιρείες μέλη του Ομίλου XACOTEX, κάνοντας εγγραφή και παροχή πληροφοριών μέσω αυτού του ιστότοπου, μας εξουσιοδοτείτε ρητά να κάνουμε τέτοιες επικοινωνίες ή / και αναθέσεις. σε εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο XACOTEX.

COOKIES:

Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένης, όπου χρειάζεται, της διεύθυνσης IP, του λειτουργικού συστήματος και του τύπου του προγράμματος περιήγησης, για τη διαχείριση του συστήματος. Αυτά είναι στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο περιήγησης στον ιστότοπό μας.

Για τον ίδιο λόγο, μπορούμε να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση του Internet μέσω ενός αρχείου cookie που είναι αποθηκευμένο στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies περιέχουν πληροφορίες που μεταφέρονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.

Τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και να παρέχουμε μια καλύτερη και πιο εξατομικευμένη υπηρεσία. Συγκεκριμένα, μας επιτρέπουν:

 • Εκτιμήστε τους αριθμούς και τα πρότυπα χρήσης.
 • Αποθηκεύστε πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας και προσαρμόστε τον ιστότοπό μας σύμφωνα με τα ατομικά σας ενδιαφέροντα.
 • Επιταχύνετε τις αναζητήσεις σας.
 • Αναγνωρίζετε όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας.

Μπορείτε να αρνηθείτε να δεχτείτε τα cookies ενεργοποιώντας τη διαμόρφωση στο πρόγραμμα περιήγησης που σας επιτρέπει να αρνηθείτε τα cookies. Ωστόσο, αν επιλέξετε αυτήν τη ρύθμιση, ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα του ιστότοπου ή να μην επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες μας. Εκτός αν έχετε προσαρμόσει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για να απορρίψει τα cookies, το σύστημά μας θα παράγει cookies όταν συνδεθείτε στον ιστότοπό μας.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ POSTPON ME:

Ο χρήστης συμφωνεί ότι όλα τα προσωπικά του δεδομένα μεταφέρονται πλήρως στην Aplazame από τη στιγμή που ο χρήστης άρχισε να συνάπτει την αναβαλλόμενη υπηρεσία πληρωμής που προσφέρει η τελευταία τη στιγμή της επιλογής της μεθόδου πληρωμής. Αυτή η αποδοχή επεκτείνεται σε τρίτα μέρη που πρέπει να έχουν πρόσβαση στα αρχεία για το καλό τέλος της σύμβασης.